#abstrakcja

Tag ten odnosi się do sztuki abstrakcyjnej, w której artysta przedstawia świat w sposób nieprzedstawiający konkretnych przedmiotów czy postaci. Słowa kluczowe związane z tym tagiem to: sztuka, abstrakcyjny, formy, kolory, wyobraźnia, interpretacja.