REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.sztukapigmentu.pl 
1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy:
– poprzez pocztę elektroniczną na adres: sylwesterplay@gmail.com
1.3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów handlowych będących w ofercie Sklepu. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe.
1.4. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego sztukapigmentu.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także wyjaśnia kwestię zwrotu Towarów.
1.5. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem, a Sylwester Tarawski
1.6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
1.7. Klient korzystający ze Sklepu oraz dokonujący zakupów w Sklepie akceptuje Regulamin Sklepu.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

2. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
2.2. Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.bazgranienoca.pl
2.3. Sprzedawca – Sylwester Tarawski

2.4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu.

2.5.Konsument – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, korzystająca ze Sklepu.
2.6. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
2.7. Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
2.8. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie.
2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
2.10. Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.

2.11. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.12. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sklep przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności

 

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.bazgranienoca.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o cechach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Zamawiając Towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

3.4 Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.5 Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3.6 Informacje o produktach, prezentowane na stronach internetowych Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta Towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”

4.3. Następnie uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego Towaru – imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu.

4.4 Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji i zakładania konta.

4.5 Klient ma możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto.

4.6. Po założeniu konta/zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o Towarach ze sklepu.

4.7. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.8. Klient ma możliwość wybrania z aktualnie dostępnych dwóćh metod płatności: Przelew bankowy oraz PayPal.

4.9. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.10., Po wybraniu płatności Klient  zostanie przekierowany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.11. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Sklep, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.12. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.13. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.14. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

4.15. Paragon zostanie dostarczony na wskazany adres mailowy przy składaniu zamówienia.

 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto.

5.2.Koszt wysyłki jest całkowicie darmowy

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i sklep. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. zastrzegamy sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MPK może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.3.Dostawa następuje pod adres wskazany przez Klienta.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez mnie frima kurierska

8.7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu Klienta.
8.8. Złożony podpis na dokumentach przewozowych jest potwierdzeniem dostarczenia przesyłki.
8.9. Podczas odbioru Towaru Klient proszony jest o kontrolę zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Jeśli przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona podczas transportu prosi się o jej nie odbieranie lub odnotowanie tego faktu na protokole szkody, który posiada ze sobą kurier. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego
w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.

9. Formy płatności za zamówienie.

9.2. Akceptujemy przelewy tradycyjne oraz PayPal.. 

9.3. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres: sylwesterplay@gmail.com

 

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że mogę odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy jest darmowy.

 

13. Odstąpienie od umowy

13.1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz w zakładce „Zwroty”  przesyłając go na adres: sylwesterplay@gmail.com 

Na formularzu musi znajdować się czytelny podpis Klienta.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności, bez uwzględnienia  kosztów dostarczenia towaru do Klienta nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany poprzez przelew bankowy na wskazany przez Klienta numer konta.

13.7. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.

13.8. Zwrot rzeczy będzie dokonany przez Klienta na jego koszt.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

14. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość,  Sklep przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.